Försäljning av folköl

För att få sälja eller servera folköl (öl klass II) ska en anmälan göras till kommunen senast när verksamheten påbörjas. I Hudiksvalls kommun är det Tillståndsenheten hos Miljö- och räddningsnämnden som tar emot anmälan. Anmälningsblankett finns här nedan. I vissa fall kan servering av folköl ske utan att anmälan behöver göras.

Krav på lokal och försäljning eller servering av mat

De bestämmelser som gäller för försäljning och servering av folköl finns i alkohollagen (2010:1622).

Läs mer om alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och registrerad enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § livsmedelslagen. Registreringen utfärdas av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

För att få sälja eller servera folköl måste man sälja matvaror eller servera mat. När det gäller försäljning av matvaror menas ett någorlunda brett urval av produkter ur det sedvanliga livsmedelssortimentet. Enbart kioskvaror såsom glass, godis, snacks eller liknande räcker inte. Vid servering av folköl ska servering av maträtter samtidigt bedrivas. Enkla rätter som pizza och pajer godtas. Korv med bröd och smörgåsar räknas däremot inte som lagad mat.

Åldersgräns 18 år och skyltning

Den som säljer eller serverar folköl ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, annars får ölen inte lämnas ut. Vid tveksamhet om en köpares ålder bör legitimation begäras om personen ifråga ser ut att vara under 25 år. Folköl får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den ska lämnas vidare till någon som inte fyllt 18 år (s k langning). Skylt om åldersgränsen 18 år ska finnas vid kassa och ölmonter.

Egenkontroll

Den som säljer folköl är skyldig att utöva egenkontroll över försäljningen samt utarbeta ett program för egenkontrollen. Syftet med egenkontrollen är att handlaren ska ha kontroll över folkölsförsäljningen och säkerställa att försäljningen sker i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Handlaren är skyldig att se till att personalen har de kunskaper som krävs för att försäljningsreglerna ska följas.

Tillsyn

Tillsynen över att folkölsförsäljningen bedrivs enligt gällande regler utövas av kommunen och polismyndigheten. När det gäller kommunens tillsyn i Hudiksvall är det Tillståndsenheten hos Miljö- och räddningsnämnden som ansvarar för den. Kommunen genomför även s k provköp med ungdomar fyllda 18 år för att kontrollera att handlarna gör legitimationskontroller för att förvissa sig om att köparen uppnått rätt ålder.