Servering av alkohol

Enligt alkohollagen krävs ett serveringstillstånd för de flesta tillfällen vid försäljning av alkoholhaltiga drycker. Du ansöker om ett serveringstillstånd hos Tillståndsenheten hos Miljö- och räddningsnämnden vid Hudiksvalls kommun.

Ansökningshandlingar och anvisningar hittar du längst ner på denna sida.

Alkohollagen (2010:1622) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller för din försäljning

Beroende på vad du vill göra finns olika tillstånd du kan behöva.

För att servera alkohol på din restaurang behöver du

 1. tillstånd från plan- och bygglovskontoret att använda lokalen för restaurangverksamhet
 2. anmäla restaurangverksamheten till miljökontoret och göra en livsmedelsregistrering minst två veckor innan verksamheten kör igång
 3. ansöka om stadigvarande serveringstillstånd, betala ansökningsavgift och göra kunskapsprov i alkohollagen.

Tillstånd att använda lokalen för restaurangverksamhet

Ska du renovera eller bygga om lokalen, kontakta plan- och bygglovskontoret och fråga om din åtgärd kräver en anmälan eller ansökan om bygglov.

Om lokalen är en nybyggnation krävs ett slutbesked från plan- och bygglovskontoret innan du kan ta lokalen i drift.

Läs om hur du gör en bygganmälan eller ansökan om bygglov

Anmäl restaurangverksamhet och gör en livsmedelsregistrering

Tänk på att göra registreringen senast två veckor innan du kör igång verksamheten.

Läs om livsmedelshantering och hur du registrerar din verksamhet

Ansökan, avgift och kunskapsprov

Förutom ansökningsblanketten ska du lämna in

 • ritning över lokalen
 • brandskyddsbeskrivning
 • verksamhetsbeskrivning
 • meny
 • aktiebok
 • hyreskontrakt
 • låneavtal som visar finansiering
 • konkursfrihetsbevis
 • registrering hos Bolagsverket.

Utredningen tar mellan 4-10 veckor och vi kontrollerar med plan- och bygglovskontoret, Polis, miljökontor, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten.

Du som ansöker betalar en ansökningsavgift:

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Om du vill ha tillstånd att servera alkohol vid ett enskilt tillfälle behöver du:

 1. anmäla livsmedelsregistrering till miljökontoret
 2. ansöka om tillfälligt serveringstillstånd, betala ansökningsavgift och göra kunskapsprov i alkohollagen

Anmäl livsmedelsregistrering

Läs om livsmedelshantering och hur du registrerar din verksamhet

Ansökan avgift och kunskapsprov

Du ska lämna in

  • ritning
  • hyresavtal eller liknande som visar att du har rätt att nyttja platsen
  • verksamhetsbeskrivning
  • meny
  • serveringsansvariga.

Utredningen tar ca 4 veckor och vi kontrollerar med Polis, miljökontor, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten.

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • försäljning avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, (exempelvis bröllop och 50-årsfiranden).
 • försäljning sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden av inköp av dryckerna, och
 • försäljning äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 • Ska du ha uteservering eller serveringstält kan du behöva ansöka hos polisen om nyttjande av allmän plats samt behöva bygglov från plan- och bygglovskontoret
 • Ska du ha nöjesverksamhet som uppträdanden, spelningar eller dans kan du behöva ansöka hos polisen om offentlig tillställning samt ta kontakt med miljökontoret om du ska ha spelningar utomhus
 • Ska du använda gasol eller annat brandfarligt i din verksamhet ska du kontakta räddningstjänsten för att kontrollera vad som krävs

Så fungerar vår tillsyn

Tillståndsenheten har ansvar för tillsyn och kontroll att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former. Vid en tillsyn kontrollerar vi bland annat ordning och nykterhet, att underåriga inte serveras alkohol, kontroll av personalens anställningsförhållanden och att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagets fakturering.

För tillsynen tar vi ut en tillsynsavgift:

Blanketter