Antagen

Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har minst tre veckor på sig efter det att beslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen tillåter.

Se gällande detaljplaner här:

Gällande detaljplaner

Här nedan hittar du detaljplaner som är antagna. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är antagna.

Antagna detaljplaner