Tidig dialog

Syftet med tidig dialog är att ge medborgarna möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka utformningen av den nya detaljplanen.

Här nedan hittar du detaljplaner som är på tidig dialog. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är på tidig dialog.

Detaljplaner på tidig dialog