Överklagad detaljplan

Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet har skickats vidare till mark och miljödomstolen för beslut.

Här nedan hittar du detaljplaner som är antagna men öveklagade. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är antagna men överklagade.

Detaljplaner inför antagande