Gällande detaljplaner

Efter att beslutet om att anta detaljplan har vunnit laga kraft börja den gälla, vilket innebär att detaljplanen nu reglerar hur marken får användas och bebyggas. Här hittar du alla gällande detaljplaner i Hudiksvalls kommun.

Söker efter detaljplaner antingen i webbkartan eller i listan. I webbkartan söker du efter detaljplaner genom att i sökrutan skriva in fastighetens namn, adress eller namnet på detaljplanen. I vissa fall kan du få tillgång till planhandlingar (plankarta, planbeskrivning) direkt vi webbkartan. I vissa fall behöver du kontakta byggnadsnämnden för utlämnande av planhandlingar.

Önskar du se kartan i full utbredning tycker du på ikonen ”visa stor karta” som finns till vänster i kartan.