Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar.

Vad är ett begravningsombud?

Ett uppdrag som säkerställer att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressent tillgodosedda.

Vad gör ett begravningsombud?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Vad är borgerlig begravning?

Borgerlig begravning kan de personer som inte tillhör svenska kyrkan och vill begravas utan religiösa symboler ordna själva. Officiant för borgerlig begravning utser dödsboet. Kommunen har ingen utsedd officiant och kyrkan tillhandahåller ingen officiant. Det går bra att vända sig till begravningsbyrån som ofta kan hänvisa till någon person som åtar sig uppgiften.

Begravningsavgiften en årlig avgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som täcker kostnaderna för begravningsverksamheten och alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltning av de allmänna begravningsplatserna och administreras av Riksskatteverket.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift.

Det är en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem som bor i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften syns på skattsedeln.

Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per hundralapp.

Relaterad information

Läs mer om begravningsombud på länsstyrelsens webbplats:Begravningsombud (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om tips när du förlorat någon nära på efterlevandeguidens webbplats:efterlevandeguiden.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravning och gravsten:Dödsboanmälan