Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur bra en plats eller verksamhet fungerar för den som lever med en funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan vara att det finns en ramp, hjälpmedel i skolan eller att en film är syntolkad.

Varför behövs tillgänglighet?

Folkhälsomyndigheten har undersökt hur många som själva tycker att de har en funktionsnedsättning. Det är ca 18 procent som säger att de har det.

Det betyder att det är många som behöver tillgänglighet på olika sätt för att kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Är tillgänglighet en rättighet?

Det är en mänsklig rättighet att få vara med i samhället som alla andra. Tillgänglighet måste finnas för att alla ska kunna delta som alla andra.

Vad är fysisk tillgänglighet

En viktig del för tillgängligheten är fysisk tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet handlar om när det vi bygger fungerar för alla även för den som till exempel använder rullstol, ser dåligt eller inte hör.

Sök i tillgänglighetsdatabasen

I tillgänglighetsdatabasen (TD) kan du själv se om tillgängligheten är bra för dig på olika platser. Det finns både bilder och text i TD. Det går också att få innehållet uppläst.

Vi inventerar hela tiden nya platser i kommunen och lägger till i TD. Du kan också hitta andra platser i Sverige.

Länk till tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en publik lokal och en offentlig plats?

I en byggnad kan det finnas publika lokaler. Utomhus finns det offentliga platser. Det betyder att byggnaden eller platsen är öppen för alla till exempel en park, kommunens reception eller badhuset.

I publika lokaler och på offentliga platser får det inte finnas hinder som är lätta att ta bort. I Plan- och bygglagen kallas de enkelt avhjälpta hinder.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Ett enkelt avhjälpt hinder kan vara att det inte finns någon ramp, att det finns höga trösklar, att det inte finns skyltar eller att det inte finns ledstråk.

Kommunen arbetar hela tiden med att ta bort enkelt avhjälpta hinder i byggnader och på platser som kommunen äger.

Vill du anmäla ett enkelt avhjälpta hinder?

Om du ser ett hinder i en publik lokal eller på en offentlig plats kan du anmäla det till kommunen. Du får gärna använda formuläret som finns längre ner på den här sidan. Det går också bra att ringa.Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i så fall in dina kontaktuppgifter.
Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i så fall in dina kontaktuppgifter.