Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till, kan en dödsboanmälan göras.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall.

 En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp med avdrag för tillgångarna i boet.

Dödsboanmälan ska göras i den kommun där den avlidne var bosatt.