Gator och vägar

Vinterallé med snö på trädgrenarna och på vägen.

Kommunen ansvarar för skötsel av gator och vägar inom tätorterna Hudiksvall, Enånger, Njutånger, Iggesund, Sörforsa, Näsviken, Delsbo, Bjuråker och Friggesund.

För att vi ska ta oss fram på ett tryggt, säkert och trevligt sätt sköter tekniska förvaltningen:

  • 178 km gator och vägar
  • 100 km gångbanor
  • 57 km cykel- och gångvägar
  • 34 200 m2 parkeringar och torg
  • 6 158 ljuskällor till gatubelysning
  • 31 broar

I städningsarbetet under sommarsäsongen ingår bland annat att vi dagligen kör sopmaskinen i centrala stan, tar bort fågelspillning vid Lillfjärden samt tömmer papperskorgar. Varje vår tar vi upp sand efter vinterns halkbekämpning. Exakt när det sker avgörs bland annat av väder och temperatur.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla våra gator, torg och parker snygga och rena! 

Läs mer om vilket ansvar du som är fastighetsägare har:

Husägarens ansvar