Djur

Djur är till stor glädje för många människor, men ibland upplevs de som störande. Har du frågor eller vill anmäla att du störs av djur kontakta Norrhälsinge miljökontor.

Norrhälsinge miljökontor utför även regelbundet miljötillsyn på större lantbruk och hästgårdar. Vi tittar då på gödselhantering, avfallshantering, använding av bekämpningsmedel och lagring av kemikalier mm.

Vart kan jag vända mig om jag vet att djur far illa?

Om du misstänker att djur far illa ska du istället kontakta Länsstyrelsen i Gävleborg Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

Gå till länsstyrelsen i Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.