Parker och torg

Blomplantering vid ett torg där människor rör sig.

I Hudiksvalls kommun finns 80 ha parkmark och 390 ha naturmark. Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunens parker, planteringar, lekplatser och bollplaner. Kommunen har ett eget växthus och en trädbank.

Visningsträdgården vid Kärleksstigen

I början av Kärleksstigen, som går runt Lillfjärden, finns en visningspark med rosor och perenner.

Läs mer om visningsträdgården

Torghandel

Har du frågor om torghandel eller vill ansöka om tillstånd?

Kanalbron (gågatan) i centrala Hudiksvall - Kontakta Hudik City, e-post: info@hudikcity.se

Möljen, Hudiksvall - Hudik City, e-post:
info@hudikcity.se

Torgplatser på torget i Iggesund, kontakt Tekniska förvaltningen, e-post tekniska.forvaltningen@hudiksvall.setel: 0650-19 000.

Torget, Delsbo - Folkets hus i Delsbo, tfn 0653-101 11 eller 070-371 34 39.

Läs mer om Lokala föreskrifter för torghandel

Ansökan om hyra av torgplats

Blanketten nedan gäller från 1 januari 2023.