Miljö och energi

Solen lyser på en äng med högt gräs och en och annan blomma en fin sommardag. Vissa delar av ängen ligger i skugga.

Om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenskar skulle det behövas fyra jordklot. Vi har bara ett och dess resurser måste vi samsas om. För att klara det behöver vi bli mer energieffektiva och mer sparsamma med våra resurser.

Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I Hudiksvall har vi som ekokommun ställt oss bakom de grundläggande principerna för hållbarhet.

Läs mer om hållbarhetsprinciperna här

Ett resultat av kommunens hållbarhetsarbete är att en strategi för miljömålsarbete samt en strategi för energi-och klimat har utarbetats. Kommunen arbetar med energieffektivisering i kommunens fastigheter och transporter. Kommunen har upprättat en naturvårdsplan för kommunens naturvårdsarbete och en fiskeplan som berör fiskevårdande åtgärder.

Här kan du läsa mer om några av de goda exempel på kommunens hållbarhetsarbete som vi valt att lyfta fram

Vad kan jag göra själv?

Tillsammans formar vi vår framtid. Det du väljer att göra eller inte göra spelar roll. För att få lite hjälp på traven kan du hitta tips på konsumentverkets och kemikalieinspektionens webbplatser.

konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du funderingar gällande energiförbrukning kan du kontakta vår energi- och klimatrådgivare.