Bolag, stiftelser och förbund

Hudiksvalls kommun äger och driver bolagsverksamhet för att på bästa sätt förverkliga kommunala ändamål. Kommunen strävar efter att uppnå maximal samhällsservice till en rimlig kostnad för sina invånare. De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva kommunal verksamhet.

Hudiksvalls kommun har flera hel- och delägda bolag. Bolagsstyrelserna utses av kommunfullmäktige. Hälsinglands museum drivs tillsammans med regionen i stiftelseform.

Kommunala bolag

Fastighets AB Glysis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fiberstaden AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tillsammans med Nordanstig)Glysisvallen AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Glada Hudikhem AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelser

Hudiksvalls kommun förvaltar ett par stiftelser, Hälsinglands Museeum och Bruksminnen. Stiftelse är en typ av juridisk person som till skillnad från föreningar och bolag varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande som bland annat anger hur förmögenheten ska användas.

Hälsinglands Museeum förvaltas av en styrelse där politiker från Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg ingår.

Hälsinglands museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalförbund

Inköp Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.