Ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter för folköl, tobak och receptfria läkemedel

Här hittar du taxor för ansökan om försäljning av tobak, folköl och läkemedel. Du hittar också information om tillsynsavgiften.

Ansökningsavgifter

Vad?

Avgift kronor

Ansökningsavgift tobaksvaror

9 213

Ändring av tillstånd

6 907

Mindre ändring av tillstånd

3 476

Mindre ändring i ytterligare butiker vid samma tillfälle per butik

573

Ansökningsavgift vid tillfällig försäljning av tobaksvaror

6 907

Fasta tillsynsavgifter

Vad?

Avgift kronor

Tobak

4 600

E-cigaretter

1 490

Folköl

1 490

Receptfria läkemedel

1 490

Tobaksfria nikotinprodukter

1 490

 

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).