Ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter för folköl, tobak och receptfria läkemedel

Taxor tobak, folköl och läkemedel 2023

Ansöknings- och tillsynsavgifter tobak

Avgift kronor

Ansökningsavgift tobaksvaror

8.659:-

Ändring av tillstånd

6.492:-

Mindre ändring av tillstånd

3.267:-

Mindre ändring i ytterligare butiker vid samma tillfälle per butik

539:-

Ansökningsavgift vid tillfällig försäljning av tobaksvaror

6.492:-Fasta tillsynsavgifter

Avgift kronor

Tobak

4.324:-

E-ciggaretter

1.400:-

Folköl

1.400:-

Receptfria läkemedel

1.400:-


Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).