Introduktions­programmet

Tre elever står framför skåpen på Bromangymnasiet

Introduktionsprogrammet ger nya möjligheter till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Via programmet kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Du som saknar behörighet till nationella program kan gå ett introduktionsprogram. När du läser introduktionsprogrammet får du en individuell studieplan där utbildningens innehåll framgår.

Hur länge går jag på introduktionsprogrammet?

Utbildningen är ett år i taget om inget annat är bestämt.

Vilka inriktningar har introduktionsprogrammet?

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar:

Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till utbildning inom gymnasieskolans nationella program, yrkesintroduktion eller till annan utbildning, som till exempel inom vuxenutbildning och folkhögskola.

Upplägget är individuellt anpassat utifrån dina kunskaper från grundskolan och kan bestå av de flesta ämnen i grundskolan, men de mest behörighetsgivande ämnena; matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk prioriteras. Du har också möjligt att kombinera studierna med praktik.

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ och som behöver särskilt mycket undervisning i det svenska språket för att kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

När du kan börja läsa svenska som andraspråk mot betyg motsvarande årskurs 9 kan du byta inriktning till individuellt alternativ eller yrkesintroduktion.

Programinriktat val (eller IMV) riktar sig till dig som inte har alla betyg som krävs för behörighet till något nationellt program, men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och dessutom i:

  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

När du läser IMV följer innehållet något av de nationella programmen men har extra undervisning i det ämne som saknas för att du ska få behörighet. Målet är att du så fort som möjligt ska bli behörig till programmet och inom tre år nå en gymnasieexamen.

För att vara aktuell för programinriktat val måste du ha gjort en intresseanmälan i samband med gymnasievalet. Prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du gör.

Du som inte hinner bli behöriga till ett nationellt program har möjlighet att läsa yrkesintroduktion för att få yrkeskunskaper. Yrkesintroduktionen är två eller tre terminer och följer Skolverkets utarbetade yrkespaket. Utbildningen är i samarbete med skolans yrkesprogram och vuxenutbildningen vilket gör att undervisningsgrupperna består av både elever från introduktionsprogrammet och vuxenstuderande.