Barn och utbildning

I Hudiksvalls kommun finns goda förutsättningar till livslångt lärande. Vi erbjuder ett stort utbud av förskolor, skolor, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi har också en populär kulturskola, en välbesökt öppna förskola och aktiva fritidsgårdar.