Stöd till dig som förälder

Två personer sitter ute på en gräsmatta. Fler personer och moped syns i bakgrund.

Ibland kan det vara tufft att vara förälder eller anhörig till ett barn eller ungdom. Du är inte ensam och det finns hjälp och stöd att få. Här har vi samlat information om vad vi kan hjälpa dig med.

Om det är en akut situation med fara för liv, ring SOS Alarm på 112.

Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten efter kontorstid och kan inte vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren. Kontaktuppgifter till socialjouren hittar du längst ner på sidan.

Råd och stöd

Känns föräldrarollen jobbig eller svår? Då kan du som förälder kontakta oss för råd- och stödsamtal. Du erbjuds upp till fem samtalstillfällen med målet att hitta vägar som hjälper dig i din roll som förälder.

Råd- och stödsamtal för dig som förälder

Om du och din partner har problem och svårigheter i er relation som kan påverka ert barn kan ni få hjälp av Familjerådgivningen.

Familjerådgivning

Barn behöver omvårdnad och trygghet. Om du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ansöka om stöd hos Socialtjänsten. Om du som förälder får och tar emot hjälp tidigt kan du undvika att ditt barn får problem senare i livet. Att söka stöd i sin föräldraroll är att ta föräldraansvar. Du ansöker om stöd via vår e-tjänst:

Som anhörig kan du uppleva allt från stor frustration och trötthet till oro och uppgivenhet. Det kan också finnas ett tabu kopplat till dina känslor. Vi på Anhörigstöd finns här för att lyssna på dig som anhörig och erbjuda stöd. Vi fokuserar på dig och dina behov.

Anhörigstöd

Stöd och utbildning

ABC gruppträffar handlar om hur du kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Tillsammans med andra föräldrar får du utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

Alla barn i centrum, ABC

Barn i föräldrars fokus, BIFF, är en samtalsgrupp för dig som är förälder och har separerat. I utbildningen får du kunskap och stöd kring hur du kan underlätta för ditt barn.

Barn i föräldrars fokus, BIFF

Vårdnadsfrågor

Har du frågor om ditt barns vårdnad, boende och umgänge? Familjerätten kan hjälpa dig. Du som förälder kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal.

Familjerätt

Stöd för ditt barn

Mår ditt barn dåligt? Har hen problem i skolan? Elevhälsan kan stödja och hjälpa ditt barn så att åren i förskola och skola ska bli så bra som möjligt. På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa. Där finns exempelvis skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Elevhälsa

Barn som bevittnat våld kan erbjudas stödsamtal.

Stöd för barn som bevittnat våld

Lever ditt barn med separerade föräldrar? Kanske har ditt barn glädje av ett eget forum där hen får uttrycka sina egna tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans.

Skilda världar

Funderar du över var ditt barn hänger på kvällarna? Är du orolig när hen är ute med sina kompisar? Fältarna finns för barn och unga för att ge stöd och trygghet vid till exempel skolan, på fritidsgårdarna, på stan och olika ungdomsarrangemang. Du är den viktigaste personen i ditt barns liv. Och det gör också att du är en av våra viktigaste samarbetspartners! 

Fältarna

Har du någon i din närhet som till exempel skolkar, är utåtagerande och utsätter sig själv eller andra för risker? Då finns SSPF. Vi är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som riktar sig till barn och ungdomar och deras familjer.

SSPF

Kriminalitet och missbruk

På Beroendecentrum samverkar Hudiksvalls kommun och region Gävleborg. Här finns läkare, sjuksköterskor och behandlare. Beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar blivit ett problem.

Beroendecentrum

Om ditt barn är misstänkt för brott gör socialtjänsten en utredning. Du som förälder kan också vända dig till socialtjänsten för stöd och råd när ditt barn misstänks för eller är dömd för brott.

Här kan du läsa mer om till exempel medling och ungdomstjänst

Ungdomsbrott

Prenumerera på nyheter inom stöd för dig som förälder

Håll dig uppdaterad med den senaste inom stöd för dig som förälder genom att prenumerera på våra nyheter.

Hantera prenumeration