Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

Du som pedagog i skolan kan söka ett eller flera projekt och i samråd med lärarresursen från Kulturskolan komma överens om dagar och tider.

Projekten för kommunala grundskolor

Projekten för friskolor

Vi utgår från våra estetiska ämnen och jobbar med nyfikenhet vidare in i nya kunskaper.

Gitarrprojekt åk 4-6

Vi spelar tillsammans i grupp både melodier och ackompanjemang av olika typer. Gehörsspel, imitation och improvisation med instrument, rytmer och toner. Kanske kan vi även framträda med någon låt.

Riktas till åk 4-6 i perioder av ca 6 veckor. Lektionslängd 40 min.

Dans i skolan

Dans i skolan handlar om dans som konstform och dans som umgängesform.

Dans i skolan kan vara ett samarbete med andra skolämnen i speciella teman, t. ex. Medeltiden, Rymden, Dansmatte och Olika länder. Det kan också ingå i idrottsämnet.

I dansen tränar vi kroppsuppfattning, koordination och samarbete. Dansen utvecklar också elevernas förmåga till eget skapande och nya uttryckssätt. 

Vi skapar med hjälp av kropp, rytmer och varandra och främjar fantasi och självkänsla. Eleverna får en inblick i vår och andra länders danskultur och ges ytterligare en möjlighet till fysisk aktivitet. Dans i skolan främjar lärandet, utvecklar estetiska kunskaper och eleverna får uppleva dansglädje.

Dans i skolan genomförs som projekt under en 5-6 veckors period och är sökbart för alla skolor.

Kulturgarantin åk 3

Med Kulturskolans Kulturgaranti ges alla elever i åk 3 möjlighet att få möta en eller flera pedagoger från Kulturskolan under ett antal veckor i grundskolans ordinarie undervisning.

Vi arbetar med musik/dans eller drama som grund under våra lektioner. Läsåret 2023-2024 möter kommunens alla treor:

  • Matte-musik
  • Musik/drama - kroppen
  • Tonsteg - i dansens virvlar och musikens rytmer (folkmusik/folkdanser)

Mål som eleven ska ha uppnått efter grundskolan och där vi på Kulturskolan kan vara en del att uppfylla målsättningen:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Kulturgarantin ligger schemalagd under en förmiddag i veckan.
Kulturskolan skickar ut information till berörda skolor.