Romer i Hudiksvall

Romernas flagga
Publicerad den 10 november 2023

Hudiksvalls kommun har fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering. Under två år kommer vi arbeta med att skapa en trygg plattform för kultur- och fritidsaktiviteter och informationsspridning om rättigheter.

Stor vikt läggs vid att involvera invånare i arbetet och öka delaktigheten hos målgruppen romer. Vi vill också öka kunskapen om de nationella minoriteterna hos kommunens tjänstepersoner för att bygga förtroende och relationer med målgruppen.

Arbetet startade i september 2023 och målet är bland annat att skapa kontaktytor och aktiviteter där kommunen kan samverka med målgruppen. Förhoppningsvis kan det leda till ökad inkludering i samhället och bidra till att romer kan känna stolthet över sin identitet och en ökad gemenskap.

Aktiviteter

Den 15-16 september gick startskottet för satsningen. Då var Gävles romska internationella förening värdar för Café Världen där det hölls romsk långdans och Lelo Nika Jr med sin kvartett spelade musik med förankring i den romska traditionen. I samband med Café Världen anordnades ett läger för ungdomar med olika aktiviteter som fokuserade på den romska identiteten, romsk historia och förebilder. Dagarna ville inspirera unga till att våga drömma större oavsett etnicitet eller bakgrund.

Under de kommande åren arrangeras olika aktiviteter som lyfter romsk kultur, språk, hantverk och historia. Vi lägger löpande upp information om kommande aktiviteter här på hudiksvall.se. Har du förslag på aktiviteter får du gärna höra av dig!

  • När? 25 maj - 8 junij
  • Var? Delsbo forngård

De resande har levt i Sverige i hundratals år och var ett självklart inslag i det gamla bondesamhället. Ändå är gruppen så gott som osynlig i museernas samlingar, trots sin status som nationell minoritet.

För att dokumentera och synliggöra de resandes historia startades projektet Resandebilder som samlar in fotografier med anknytning till de resandes historia. Tillsammans berättar bilderna en rikare historia genom att skildra den mångfald av människoöden som finns och har funnits inom gruppen. Några av bilderna från insamlingen visas i en vandringsutställning som turnerar runt på olika platser i Hälsingland under sommaren och hösten.

Utställningen visas på Delsbo forngård från den 25 maj till 8 juni. Därefter på Amerikahuset i Fågelsjö, Ol-Nils i Hårga och Bruksmuseet i Ljusne.

I utställningen ingår också information om Hudiksvall kommuns satsning på romsk inkludering.

Välkomna!

  • När? Torsdag 1 augusti kl 15
  • Var? Föreläsning om resandehistoria i Ljusne, Alavägen 5

I samband med att vandringsutställningen ”Resandebilder” visas på bruksmuseet i Ljusne kommer arkivforskaren, Sebastian Casinge att föreläsa om de resandes historia utifrån bilder som skildrar den mångfald av människoöden som finns och har funnits inom gruppen.

Även om resande levt i Sverige i hundratals år och idag ingår som en grupp i den nationella minoriteten romer är de resandes historia bristfälligt dokumenterad. Att samla in och lyfta fram fotografier blir ett sätt att synliggöra de resandes plats och närvaro i historien. Utställningen med resandebilder visas i Ljusne från den 1 augusti till den 15 augusti.

Frantzwagner Sällskapet äger och driver projektet Resandebilder i samarbete med Hälsinglands museum.

Välkomna!

  • När? Onsdag 11 september kl 19
  • Var? Bygdegården i Mo

I samband med att vandringsutställningen ”Resandebilder” visas i Mo kommer arkivforskaren, Sebastian Casinge att föreläsa om de resandes historia utifrån bilder som skildrar den mångfald av människoöden som finns och har funnits inom gruppen.

Även om resande levt i Sverige i hundratals år och idag ingår som en grupp i den nationella minoriteten romer är de resandes historia bristfälligt dokumenterad. Att samla in och lyfta fram fotografier blir ett sätt att synliggöra de resandes plats och närvaro i historien. Utställningen med resandebilder visas i Nole-Larses stuga från den 22 augusti till den 29 september.

Frantzwagner Sällskapet äger och driver projektet Resandebilder i samarbete med Hälsinglands museum.

Visst vill du vara med!

Vi söker dig som identifierar dig som rom och vill vara med och påverka arbetet med romsk inkludering i Hudiksvalls kommun.

Vill du vara med och påverka eller ha mer information? Kontakta oss!

Nationell strategi för romsk inkludering

2012 antog riksdagen en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller under åren 2012 till 2032. Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Bidraget ges till får kommuner för insatser som främjar romsk inkludering i samhället inom områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

Hudiksvalls kommun har beviljats stadsbidrag för att förbättra romers inkludering i samhället genom att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Läs mer om strategin för romsk inkludering på regeringens webbplats:En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 Länk till annan webbplats.

Romer en nationell minoritet

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter, tillsammans med sverigefinnar, tornedalingar, judar och samer är. Sverige har också erkänt fem minoritetsspråk. De är romani chib, finska, meänkieli, jiddisch, och samiska.

För att räknas som nationell minoritet måste gruppen funnits i Sverige under lång tid och varit med och format vårt gemensamma kulturarv. Nationella minoriteter har rätt till inflytande i samhället och ska få stöd i att utveckla kulturen och främja språken.

Läs mer om hur Hudiksvalls kommun jobbar med de nationella minoriteterna: Nationella minoriteter