Våldsbejakande extremism

En grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun är att alla människor är lika mycket värda. Det innebär att alla som bor och verkar här ska mötas av respekt och ha samma möjligheter och rättigheter.

Kommunen har också ett demokratiuppdrag. Arbetet med att värna demokratin och därigenom förebygga våldsbejakande extremism är en av de grundläggande delarna i kampen mot terrorism och dess grogrunder.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Man brukar prata om tre olika våldsbejakande extremistmiljöer; den autonoma miljön, högerextremism och vit makt-miljön samt den islamistiska extremistiska miljön. De har gemensamt att de förespråkar våld för att nå ideologiska syften och vill förändra statsskicket.

Vit makt-miljön

Vit makt-miljön vill ha ett etniskt homogent samhälle utan inslag av andra kulturer. Man menar att människosläktet kan delas in i raser och de ser negativt på invandring av människor som inte räknas till den vita rasen. Föreställningen om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande som anses hota den vita rasen är central.

Man menar att de problem som finns i samhället beror på det judiska inflytandet och det mångkulturella samhället. Vita kvinnor anses ha en viktig roll som barnafödare och som familjemödrar. Kopplat till denna föreställning om kärnfamiljen finns ett hat mot personer med andra sexuella läggningar än heterosexualitet

Autonoma miljön

Den autonoma miljön strävar efter ett klasslöst samhälle utan styre från någon auktoritet. Man menar att dagens demokrati inte är tillfredsställande och den enda styrelseformen som accepteras är ett självstyre från folket. Man anser att kapitalistiska drivkrafter har greppet om dagens samhälle och att detta utgör ett hinder för att uppnå idealsamhället - ett samhälle som är jämställt och klasslöst och där människor med olika ursprung och sexuell läggning ska kunna leva på lika villkor.

Den autonoma miljöns ärkefiender är de som vill inrätta ett auktoritärt styre, begränsa invandringen och som säger sig värna den svenska etniciteten. Eftersom den autonoma miljön anser att alla former av hierarkier utgör en form av förtryck är miljön inte uppbyggd enligt en hierarkisk struktur. Istället finns ofta platta nätverksstrukturer som skapas och upphör över tid.

Islamistiska extremistiska miljön

Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen och har inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som religion. Inom den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön är i huvudsak två ideologiska influenser aktuella i vårt land, med influenser från al-Quida och al- Shabaab.

Al-Quida- ideologin motiverar attentat mot civila, dels som svar på ockupationen av muslimska länder och våld mot muslimer, dels som svar på upplevda kränkningar av islam. Målet är att genom våld införa och återinföra ett islamistiskt styre och att återinföra den muslimska kulturens storhetstid. Den västerländska kolonialismen, kapitalism och sekularisering anses ha fördärvat islam.

Åsiktsfriheten är grundlagsskyddad. Men rätten att ha vilka åsikter vi vill ska inte blandas ihop med olagliga handlingar:

 • Diskriminering och kränkande behandling
 • Hets mot folkgrupp
 • Sabotage, terrorbrott
  • värvning, påverka andra

När en individ eller grupp radikaliseras finns det ofta synliga tecken på förändringar. Ett eller flera orostecken behöver inte tyda på radikalisering eller våldsbejakande extremism men det kan vara en anledning till att vara uppmärksam. En del av tecknen kan vara brottsliga handlingar och hanteras av polis.

Här är några tecken och signaler:

Intressen, utseende och symbolbruk

 • gillar och söker efter våldsbejakande material på nätet
 • ändrar utseende och klädsel
 • använder symboler som är knutna till våldsbejakande idéer och organisationer
 • drar sig undan från skolan, fritidsaktiviteter med mera.

Vänner och socialt nätverk

 • ändrar nätverk och umgängeskrets
 • umgås med personer och grupper som är kända för extremism
 • umgås i grupper där det utövas våld eller annan kriminell verksamhet
 • blir medlem i extremistisk organisation.

Aktiviteter

 • ägnar sig åt extremism på internet och sociala medier
 • deltar i demonstrationer och våldsamma sammanstötningar med andra grupper
 • använder hot och våld
 • begår hatbrott
 • gör resor som leder till radikalisering och kontakter med andra i extremismistiska miljöer
 • planerar att resa till ett annat land för att delta i terrorbrott.

Förhållningssätt och uttalanden

 • visar intolerans mot andras åsikter
 • har ett konfrontativt synsätt – ”vi och dom”
 • ägnar sig åt konspirationsteorier
 • använder hatretorik
 • legitimerar användning av våld
 • hotar med våld för att uppnå politiska mål.

Privatperson

Har du frågor och funderingar kring våldsbejakande extremism? Är du själv på väg in i eller ut ur våldsbejakande extremism eller är du anhörig till en sådan person? Här är några tips på vem du kan kontakta:

 • Kommunens samordnare
 • Socialtjänsten
 • Exit på Fryshuset är en verksamhet där du som vill lämna i en våldsbejakande extremismrörelse eller är anhörig kan få hjälp.

Läs mer på Fryshusets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Läs mer på Hjälpkällans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga. För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.

Yrkesverksam

 • Centret mot våldsbejakande extremism har en linje för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Tel 08-527 44 290.

Läs mer om CVE:s stödtelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Misstänker du att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

 • Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: tel 114 14.
  Vid akuta ärenden: tel 112.

Läs mer på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera aktörer samarbetar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det är bland annat grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, fritidsgårdarna, socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, integrationsenheten, individ- och familjeomsorgen, elevhälsan, räddningstjänsten och Polisen.

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.