Funktionsnedsättning

Två personer som sitter och pratar

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar din vardag. Du kan till exempel ha rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.