Ekonomiskt stöd och rådgivning

Två personer som sitter i en varsin fåtölj och samtalar

Om du har problem med din ekonomiska situation kan du få stöd av kommunen. Du kan även få rådgivning och vägledning om din privatekonomi.

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag

Behöver du hjälp för att få koll på din ekonomi? Klarar du inte av dina skulder? Har du kontakt med Kronofogden? Vänd dig till vår budget- och skuldrådgivare för att få budgetrådgivning eller skuldrådgivning.

Budget- och skuldrådgivning

Du som inte kan försörja dig har du rätt att ansöka till kommunen om försörjningsstöd för att stärka dina resurser att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstöd

Om du på grund av till exempel funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller ålderssvaghet behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi eller ta hand om dina personliga angelägenheter kan du ansöka om god man eller förvaltare.

För dig som behöver god man eller förvaltare

För dig som behöver få arbetslivserfarenhet, en egen inkomst, referenser samt få möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang har kommunen olika insatser.

Stöd till arbete och försörjning

Kommunvägledarna i kommunens servicecenter kan hjälpa dig att identifiera om frågan är en konsumentfråga och hänvisa dig vidare till den aktör som kan ge ytterligare stöd.

Konsumentvägledning

Är du en äldre kvinna i Hudiksvalls kommun som skulle behöva göra förbättringar i din bostad? Då kan du söka bidrag ur Bostadsstiftelsen för äldre kvinnor i Hudiksvall.

Bidrag ur Bostadsstiftelsen för äldre kvinnor