Vård i livets slut

Närbild på en vacker lila och vit krokus med gröna stjälkar. I bakgrunden syns en ljusblå himmel.

Målet är att lindra fysisk, psykisk och existentiell smärta när din sjukdom inte längre kan botas för att du och dina närstående ska få bästa möjliga livskvalitet. Du kan få vård i livets slut genom hjälp i hemmet, på korttidsplats eller hospice. Bor du på äldreboende kan du få vård i livets slut av personalen på äldreboendet.