Diplomerad gymnasieekonom

Du har möjlighet att söka diplomerad gymnasieekonom, vilket innebär att du läser enligt särskild studieplan och krav på studieresultat. Detta innebär en kvalitetssäkring och du erhåller ett diplom som visar att du genomgått utbildningen vilket i sin tur gör att du blir extra intressant på arbetsmarknaden.

Du läser minst 600 poäng ekonomiämnen, i dessa ingår även Juridik, Ledarskap och organisation, Internationell ekonomi och Entreprenörskap. Du läser också Matematik 3 och minst till steg 2 i Moderna språk. Du måste ha minst E (motsvarar godkänd) i alla ämnen.

Kriterier för att bli diplomerad gymnasieekonom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.