Samhällsorientering för nyanlända

Cul

Du som är nyanländ har rätt till samhällsorientering. Syftet är att du snabbt ska komma in i det svenska samhället och ut i arbetslivet.

Samhällsorienteringens åtta delar

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen omfattar minst 60 timmar.

Ansökan

Anmälningsblanketter finns på Arbetsförmedlingen och Cul.

Vad får du lära dig?

Målet är att ge kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt och hur samhället är organiserat. Undervisningen sker på ditt modersmål och bygger på diskussion och dialog.

Samhällsorienteringen är för dig som är:

 • Mellan 18 och 64 år
 • Ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • Medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • Gymnasiestuderande
 • Arbetskraftsinvandrare
 • Gäststuderande eller gästforskare