Cykelvänlig arbetsplats

Cyklar parkerade på rad.

Ta chansen och anmäl din arbetsplats till att bli en Cykelvänlig arbetsplats. Det finns många fördelar – cykling bidrar till mindre utsläpp och därmed en bättre miljö och människor som rör på sig dagligen mår bättre.

Konceptet Cykelvänlig arbetsplats är en regional satsning och alla arbetsplatser i Gävleborgs län, oavsett storlek och bransch, som vill ge sina medarbetare bättre förutsättningar för att ta cykeln till och från jobbet, kan anmäla sitt intresse. Det går att nå tre nivåer, från en till tre stjärnor beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål man vill nå. Alla kriterier för varje nivå ska uppnås innan man får gå vidare till nästa nivå.

Kriterier för att bli en Cykelvänlig arbetsplats

Läs mer om alla kriterier för att bli en Cykelvänlig arbetsplats:

Anmäl ditt intresse

”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” vänder sig till arbetsplatser, inte till enskilda anställda. Du som exempelvis arbetar med hållbarhetsfrågor på din arbetsplats kan anmäla intresse för att den arbetsplats du representerar ska delta. Det gör du genom att kontakta Stina Cedermark Modig, energi- och klimatrådgivare på Hudiksvalls kommun.

stina.cedermark-modig@hudiksvall.se

Hitta cykelvänliga arbetsplatser

På Region Gävleborgs webbplats hittar du listan över alla arbetsplatser som är diplomerade enligt Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg.

Se lista över diplomerade arbetsplatser på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor

Att anmäla sig och vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar arbetsplatsen själv för.

Alla arbetsplatser som uppfyller kriterierna på någonnivå får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” och en fin skylt till entrén. Bland arbetsplatser på den trestjärniga nivån kommer ”Gävleborgs cykelvänligaste arbetsplats” att utses.

Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbetsplats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni
redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början.

Ja, Stina Cedermark Modig, energi- och klimatrådgivare på Hudiksvalls kommun går igenom checklistan med er och tar fram en plan för att komma i gång med arbetet.

Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts. Vi förbehåller oss rätten att genomföra stickprovskontroller på arbetsplatserna för att kontrollera att kriterierna uppfylls.

”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.