Husägarens snöröjningsansvar

När vi plogar på gatan kan det bli en snövall. Den städar vi bort med jämna mellanrum men du som äger en tomt i angränsning ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad.

Att vara husägare innebär en hel del ansvar, bland annat för att skotta öppningen till din fastighet och sanda på trottoaren utanför.

I exemplet är den tomtgräns som du som husägare har ansvar för att hålla framkomlig markerad med rött (den linje som den vänstra pilen pekar på). Med framkomliget menar vi att du själv ska kunna komma in till din egen fastighet eller exempelvis garage.

Karta över tomtgräns och trottoar.

Du som äger en tomt i angränsning till en trottoar som vi behöver lägga snö på tills den kan fraktas bort ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad. Om du inte har möjlighet att göra det själv hänvisar vi dig till att köpa in den tjänsten av ett företag. Tjänsten bekostas inte av kommunen.

Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera får endast ske vid snötippen på Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, måste du som fastighetsägare omgående frakta bort. Fastighetsägaren ska också sopa upp och föra bort sand från trottoaren.

Fastighetsägarens ansvar innebär även att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.

Om du, av någon anledning, inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför ditt hus på egen hand, ansvarar du ändå för att det blir gjort, till exempel genom att hyra in tjänsten.

Fastighetsägaren ansvarar också för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska fastighetsägaren ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Hudiksvalls kommun.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte sköts eller om snö eller is faller från taket kan husägaren bli skadeståndsskyldig.

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Du som är fastig­hetsägare kan hjälpa oss genom att märka ut häckar, staket med mera. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.