Växtlighet vid tomtgräns

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom arkerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Och, minst lika viktigt: smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten. Det gäller också dig som har tomt mot en gång- och cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Över gång- och cykelbana måste växtligheten tas bort upp över gatuplanet för att undvika skador på fotgängare och cyklister, inte skymma sikten och dölja vägmärken samt underlätta gaturenhållning och snöröjning. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: minst 3,2 meter
  • Över körbana: minst 4,6 meter

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.