Tack för din anmälan

Tack för din anmälan om misstänkt matförgiftning. Vi kommer att hantera den skyndsamt utifrån våra rutiner.

Vänligen

Norrhälsinge miljöenhet