Bli familjehem

Genom att bli familjehem hjälper du barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Du blir en trygg punkt för dessa barn genom att erbjuda dem en stabil familj att bo hos.

Det här ingår i uppdraget

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att

 • bidra till att barnet har en bra vardag
 • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
 • samarbeta med barnets föräldrar om både vardagliga saker och större saker som till exempel skolval
 • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Det ansvaret kan till exempel handla om val av skola, eller samtycke till vaccinationer. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Däremot är det viktigt att du som familjehem kan hantera känslig information om barnet eller dess nätverk på ett ansvarsfullt sätt och inte för vidare information i onödan.

Vad krävs av mig?

Socialtjänsten kommer att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Om en släkting eller någon annan närstående vill ta emot barnet i sitt hem ska socialtjänsten utreda förutsättningarna på samma sätt som för andra familjehem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I utredningen kan kommunen bland annat titta på

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • hur boendet och närmiljön ser ut
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
 • referenser från någon närstående eller kollega
 • uppgifter från socialtjänstens register i de kommuner du bott i
 • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli familjehem?

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller ungdom? Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats hittar du all information du behöver och det är också där du anmäler ditt intresse för att bli familjehem.

Det går också bra att kontakta oss på Hudiksvalls kommun om du har frågor.

Vad händer efter jag lämnat en intresseanmälan?

När vi fått in din anmälan ringer vi dig för ett inledande, förutsättningslöst samtal. Det gör vi för att få mer information om dig och för att vi ska kunna ställa frågor till varandra.

Därefter måste du och din partner genomgå en utredning för att kunna bli familjehem. Utredningen består av:

 • intervjuer
 • referenstagning
 • registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, kronofogdemyndigheten.

I utredningen är det vanligt att vi frågar om uppväxten, nuvarande familjeförhållanden, hälsa, personlighet, krishantering, intressen, samarbete, barnuppfostran och inställningen till barn.

Varför behövs familjehem?

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem.

Det kan också handla om att barnet har svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande som kan göra att barnet behöver byta miljö för en kortare eller längre tid.

Frågor och svar om uppdraget

Barn som placeras i familjehem kommer med jobbiga erfarenheter. De behöver därför få komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

Innan du tar på dig uppdraget är det också viktigt att du har pratat med alla i familjen eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

Som familjehem får du stöd och vägledning i ditt uppdrag:

 • Du kan få handledning både i grupp och individuellt.
 • Vi ringer kontinuerligt och efter behov.
 • Vi gör hembesök för handledning och uppföljning.
 • Du kan ringa oss dagtid för att få hjälp och stöd.

Som familjehemsförälder är du inte barnets vårdnadshavare, utan det blir ett tredelat föräldraskap mellan socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska föräldrarna. När barnet varit placerat i tre år görs en bedömning vad som är bäst för barnet och möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna prövas.

Hur länge ett barn bor i ett familjehem är olika. Ett barn kan bo i ett familjehem i allt från sex månader till att bo i hemmet under hela sin uppväxt. Med andra ord kan en placering i ett familjehem vara ett långsiktigt uppdrag. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt.

Ja, du får ekonomisk ersättning när du har är familjehem. Ersättningen består av två delar. Den ena delen är ett arvode och den andra delen är en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter för barnet.

Läs mer om arvode och omkostnadsersättningar på:Läs mer om ersättning och arvode på SKR, Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss om du har frågor om arvode och omkostnadsersättningar.

Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats har de samlat vanliga frågor och svar om uppdraget som familjehem.Läs vanliga frågor och svar på FamiljehemSverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra familjehem berättar om uppdraget

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som god man för ensamkommande barn eller kontaktperson?Frivilliga uppdrag inom kommunen