Bli kontaktfamilj eller stödfamilj

Har du möjlighet att öppna upp ditt hem för en annan medmänniska någon eller några gånger i månaden? Bli kontakt- eller stödfamilj för ett barn eller ungdom som av olika skäl behöver flera vuxna utanför sin familj.

Som kontakt- eller stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Uppdragen som kontaktfamilj och stödfamilj är i princip samma. Skillnaden är att som stödfamilj har barnet eller ungdomen du hjälper en funktionsnedsättning.

Det här ingår i uppdraget

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel stötta barnet till fler sociala kontakter, få rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Du behöver ha kontakt med socialtjänsten och med barnets föräldrar.

Vad krävs av mig?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontakt- eller stödfamilj. Det är socialtjänsten som bedömer om du och en eventuell partner är lämplig som kontakt- eller stödfamilj.

De kan bland annat titta på

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister
  • uppgifter från Kronofogdemyndigheten.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli kontaktfamilj?

Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats anmäler du ditt intresse för att bli kontaktfamilj. Anmälan är inte bindande.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli stödfamilj?

Du anmäler ditt intresse för att bli stödfamilj via vårt formulär.

Frågor och svar om uppdraget

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontakt- eller stödfamilj. Arvodet bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta barnet är hos dig och det beskattas. Omkostnadsersättningen ska täcka dina omkostnader för att kunna utföra uppdraget. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

På SKRs webbplats kan du läsa mer om ersättningar:

Hur ofta och hur länge beror på barnets behov. Antalet tillfällen beror på vad barnet har blivit beviljad. Det vanligaste är en till två helger/månad och ibland även vardagar.

I ditt uppdrag som kontakt- och stödfamilj är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget.

Vi har inget krav på att du har bil eller körkort.
Vi ersätter egen bil med 25 kr/mil när socialtjänsten bedömer att det behövs för uppdraget. Om du använder egen bil är det i så fall din egen bilförsäkring som gäller.

Som kontakt- och stödfamilj har du tystnadsplikt. Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om det barn som du är/har varit ett stöd för.

Ja, du kommer att ha regelbunden kontakt med din handläggare och du kan även utöver det ta kontakt för att få stöd utifrån ditt uppdrag.

Du ska vara tillgänglig på den tid som ni kommit överens om, utifrån den planering som gjorts. Du behöver även finnas tillgänglig för kontakt med din handläggare.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som kontaktperson, familjehem och jourhem?Frivilliga uppdrag inom kommunen.