ClusterFy

Hudiksvalls Kommun deltar som partner i ett Europeiskt projekt kallat ClusterFy.

ClusterFy ingår i programmet Interreg Europe och vi deltar i projektet tillsammans med statliga och regionala partners från Holland, Spanien, Litauen, Grekland, Polen, Rumänien och Slovakien.

Syftet med projektet är att utveckla policyarbetet på nationell, regional och kommunal nivå så att kommuner och landsting kan stötta företag och andra organisationer inom klusterorganisationer som arbetar med möjliggörande tekniker för hållbar tillväxt. I Hudiksvalls kommun finns Fiber Optic Valley som bygger sitt arbete på fiberoptisk kompetens. Hudiksvalls Kommun har under mer än tio år bidragit på olika sätt till Fiber Optic Valleys klusterutveckling. Numera är det ett nationellt och regionalt innovationscenter för Fiberoptik.

Clusterfyprojektet ska försöka med hjälp av internationellt arbete och utbyte av erfarenheter, belysa hur kommunal, regional, nationell och internationell innovations policy kan bidra till att skapa internationell attraktivitet och lyskraft åt de företag och kluster som arbetar med möjliggörande teknik .

Projektet startade i januari 2017 och pågår under tre år. Finansieringen kommer från EUs interregionala fond.

Läs mer på ClusterFy:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp: Interreg Europe. European Union. European Regional Development Fund står det på logotypen som även innehåller Eu-flaggan.