Samverkan Gävleborg 2022

Samverkan Gävleborg är ett projekt som leds av Länsstyrelsen för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare.

Det här vill vi uppnå

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare (medborgare i land utanför EU) i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan vill vi tillvarata metoder och arbetssätt för att effektivisera integrationsprocessen.

Genom ett förändrat arbetssätt lokalt syftar projektet till att ge målgruppen

 • minskade strukturella hinder för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden
 • minskade väntetider
 • tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk
 • fler möjligheter att öva språket
 • meningsfull fritidssysselsättning.

Det här gör vi

I Hudiksvall har vi påbörjat en kartläggning över hur olika enheter inom kommunen jobbar med integration. Just nu jobbar vi med att sammanställa kartläggningen. Utifrån den kommer vi att arbeta strategiskt med strukturella hinder samt med aktiviteter ur ett individperspektiv.

Projektet pågår till hösten 2026 och vi kommer bland annat fortsätta kartläggningen som också fungerar som informationsspridning.

Läs mer om samverkansprojekt för tredjelandsmedborgare

Deltagare och arbetssätt

Projektet leds av Länsstyrelsen Gävleborg. Deltagande parter i projektet är

 • Högskolan i Gävle
 • Riksidrottsförbundet och Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna (RF-SISU) Gävleborg
 • Bollnäs kommun
 • Gävle kommun
 • Hofors kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Nordanstigs kommun
 • Ockelbo kommun
 • Ovanåkers kommun
 • Söderhamns kommun.

I Hudiksvalls kommun är Kultur- och fritidsförvaltningen projektägare.

Parterna i projektet bidrar till målet genom att arbeta med individen i fokus:

 • Kommunerna identifierar hur de kan utveckla arbetet lokalt i egna aktivitetsplaner.
 • RF-SISU bidrar till att målgruppen får öva på svenska, kunskaper om hälsa och föreningsliv samt bygga upp nätverk.
 • Högskolan bidrar till ett fortsatt lärande om insatser som bidrar till integrationen, med fokus på individuella anpassningar.


EU-flagga och texten: Medfinansieras av Europeiska unionen.
Samverkan i Gävleborg 2022.