Kompetensförsörjningsprocess

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

En kompetensförsörjningsplan arbetas fram av personalenheten.

Planen gäller för fem år. Ansvaret för genomförandet av kompetensförsörjningsplanen ligger hos varje förvaltning.