Beroendecentrum

På Beroendecentrum samverkar Hudiksvalls kommun och region Gävleborg. Här finns läkare, sjuksköterskor och behandlare. Beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar blivit ett problem.

Du kan också vända dig till Beroendecentrum om du är anhörig eller förälder till någon med problematik. Även du som ungdom kan vända dig till Beroendecentrum för råd och stöd.

Regionen erbjuder medicinskt stöd och kommunen psykosocialt stöd.

 • Medicinsk rådgivning
 • Kartläggning av behov
 • Abstinensbedömning
 • Provtagning
 • Läkarkontakt
 • Stödsamtal
 • KBT inriktad behandling
 • Återfallsprevention
 • Eftervård
 • Anhörigstöd

 • Om det är akut ska du ringa 112.
 • Du kan kontakta sjuksköterska för att boka tid gällande medicinskt stöd och rådgivning.
 • Du kan kontakta behandlare för psykosocialt stöd.
 • Om du vill ansöka om dagbehandling behöver du kontakta Socialtjänsten.

Alla kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.

När du kontaktar oss får du rådgivning via telefon eller så blir du erbjuden en tid för samtal där vi träffas och kartlägger dina behov.

All personal inom vår verksamhet har tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess. Känner vi en stor oro för dig eller ett barn så har vi skyldighet att anmäla oron till socialtjänsten.

Är du anhörig till en person med problematik kan även du få hjälp. Kontakta oss så tar vi tillsammans reda på vilket stöd som kan hjälpa dig bäst. Du hittar kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.

Du som är arbetsgivare eller arbetar inom vården kan kontakta oss för rådgivning. Om det är en akut situation ska du ringa 112. Du kan ringa till oss för stöd och rådgivning eller för att boka en tid. Du hittar kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.

 • Om det är en akut situation ska du ringa 112.
 • Om du misstänker att någon far illa eller har behov av stöd och hjälp så bör du ta kontakt med socialtjänsten.

Vi samverkar

Beroendecentrum samverkar med myndighetskontoret Vuxna och äldre samt Barn och unga, arbetsgivare, psykiatrin, kriminalvården, LARO och jobbcentrum.