Ansökan om serveringstillstånd

På den här sidan kan du läsa om riktlinjer för serveringstillstånd i Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner.

Ansökan om serveringstillstånd kan göras för servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap. Ansökan kan avse servering året runt eller under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även gälla en enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos tillståndsenheten, Bygg, miljö- och räddningsförvaltningen. Till ansökan bifogas de handlingar som framgår av anvisningar för ansökan. En ansökan kan inte handläggas förrän ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften är betald. Det är du som söker som ansvar för att se till att handlingarna är fullständiga. Du ska också göra en anmälan av serveringsansvariga personer till kommunen. Beslut om serveringstillstånd fattas av Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.

För att få serveringstillstånd måste du visa dig lämplig att utöva verksamheten med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden. Tillståndsenheten ska ta särskild hänsyn till om du som söker är lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Du måste också visa att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och kan erbjuda lagad mat. Du som söker ska avlägga Folkhälsomyndighetens krögarprov som genomförs hos tillståndsenheten.

Vid stadigvarande serveringstillstånd eller ägarbyte ska ansökan inlämnas åtta veckor före det att tillståndet ska börja gälla. Vid tillfällig servering till allmänheten ska ansökan vara kommunen tillhanda senast sex veckor innan tidpunkten för arrangemanget. Vid tillfällig servering till slutet sällskap ska ansökan göras senast fyra veckor innan tillställningen.

Riktlinjer