Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och utgår från uran-238. I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner är det vanligt med uranhaltig berggrund vilket gör att det finns tillräckligt mycket radon i marken som kan ge förhöjda radonhalter inomhus.

Är radon farligt?

Radon är farligt när den finns i bostadens inomhusluft. Radongasen kan orsaka lungcancer när vi andas in den. Hälsorisken ökar ju längre tid vi andas in höga halter av radon. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Hälsorisken kan förebyggas med att hålla radonhalten i inomhusluften så låg som möjligt.

Vem ansvarar för att mäta och sanera radon i bostäder?

Om du hyr din bostad eller bor i bostadsrättsförening är det din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för mätningar och saneringar av radon. Om du äger din bostad ansvar du själv för radon i din bostad.

Har radonmätning utförts i din fastighet?

Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse ska kunna lämna uppgifter om mätningar och sanering av radon i sina fastigheter. Miljökontoret kan även ha uppgifter om radonmätningar och saneringar i enskilda fastigheter.

Hur vet jag om det finns radon i min bostad?

Radon luktar och syns inte. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten i inomhusluften. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man mäter radonhalten om man:

  • bygger om eller bygger till
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystem
  • köper nytt hus
  • bygger nytt hus
  • om 10 år gått sedan den senaste mätningen.

Hur mäter jag radonhalten?

Radon i inomhusluften mäts med radondosor som placeras ut i sov- och vardagsrum under 2-3 månader mellan 1 oktober och 30 april. Radonmätning kan beställas från radonföretag som finns på hudiksvall.se. Norrhälsinge miljökontor utför även kostnadsfria analyser av radon i dricksvatten. Kontakta oss om du är intresserad av att utföra radonmätning eller om du har andra frågor om radon.

Här kan du beställa radondosor till rabatterat pris:

Radonova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Radonanalys GJAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.