Radon i inomhusluft

Marken är den främsta radonkällan. Radonhaltig markluft kan tränga in i huset och ge höga radonhalter i inomhusluften. Alla bostäder med markkontakt bör därför radonmätas. Bygger du om ditt hus, isolerar, byter fönster eller ändrar uppvärmningssätt är det lämpligt att göra en ny radonmätning.

Byggnadsmaterial i blå lättbetong

Under 1930-1970-talen var det vanligt att använda blå lättbetong när man byggde hus. Dessvärre avger lättbetongen radon till inomhusluften. Blå lättbetong slutade användas som byggnadsmaterial i större omfattning 1975 men fram till 1985 har man byggt hus med blåbetong.

Om materialet finns i både inner- och ytterväggar samt i bjälklaget kan radonhalterna bli höga inomhus. Om man vill undersöka om det finns blå lättbetong i husets byggnadsmaterial kan man låna mätare utan kostnad av Norrhälsinge miljökontor.

Referensnivå

Referensnivån för radonhalten i bostäder och lokaler där allmänheten har tillträde är 200 Bq/m3 luft. Referensnivån är olämplig att överskrida. Radonhalten ska genom optimering med åtgärder hållas så låg som det är möjligt och rimligt. Optimering ska prioriteras när radonhalten överskrider referensnivån, men kan fortsättas även när radonhalten underskrider referensnivån.

Hur mäter jag radonhalten?

Radon i inomhusluften mäts med radondosor som placeras ut i sov- och vardagsrum under 2-3 månader mellan 1 oktober och 30 april. Radonmätning kan beställas från radonföretag som finns på hudiksvall.se. Norrhälsinge miljökontor utför även kostnadsfria analyser av radon i dricksvatten. Kontakta oss om du är intresserad av att utföra radonmätning eller om du har andra frågor om radon.

Här kan du beställa radondosor till rabatterat pris:

Radonova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Radonanalys GJAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur sanerar man radon?

För att lyckas med en radonsanering bör man anlita en ackrediterad radonkonsult som finns registrerade hos svensk radonförening. Om effekterna av en radonsanering ska bli effektiva och hållbara krävs att man först tar reda var radonet kommer ifrån och sedan väljer en lämplig åtgärd.

Radonbidrag

I Sverige har många bostäder fortfarande för höga radonhalter. Därför har regering beslutat att återinföra radonbidraget för radonsanering i småhus. Radonbidrag kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidraget får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna. Bidraget är högst 25 000 kronor. Radonbidraget kan ansökas hos Boverket och ska lämnas till Länsstyrelsen. Villkor för radonbidrag är en radonutredning av en godkänd radonkonsult och en långtidsmätning av radon som är högst 5 år.