Aktuella utvecklingsprojekt

Karta över Hudiksvalls kommun med utvecklingsområden markerade.

När vi kan skapa platsutveckling i samverkan - då blir det bra!

I Hudiksvalls kommun har vi flera projekt igång enligt en modell, ett arbetssätt som kallas BID (förkortning för Business Improvement District, affärsutveckling i ett avgränsat område). Det är ett sätt för fastighetsägare, näringslivet, den ideella sektorn och kommunen att tillsammans skapa platsutveckling för ett angivet område.

BID bygger på samverkan och mångas delaktighet i fem fokusområden; Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

Uppstart med platsvandring med svenska stadskärnor i juni 2023 i centrum. Tre fokusgrupper är igång:

  • Amfiteatergruppen där man nu jobbar med att förbereda en ansiktslyftning, lite kärlek och omsorg till platsen helt enkelt.
  • Gruppen som jobbar med Stationsområdet där även Iggesunds Intresseförening är med och fokus att få till en fin skylt där Intresseföreningen ska sälja reklamplatser. Att även fasadmåla det nedklottrade transformatorstationen ligger i gruppens intresse.
  • På Camp Igge-området pågår också ett arbete med att få till en hinderbana på marken som kommunen äger.

Ansiktslyftning av Inganbadet genomförde 2023 med en ny gunga och markberedning.

Arbete pågår också nu med en kartläggning med fokus på vad vill unga i Näsviken? Vad skulle man vilja att det fanns i en aktivitetslokal om man fick bestämma?

Arbete också med Hamre strömmars broar, då dessa är i dåligt skick.

En process som startade i BID-modellens anda efter ett stormöte i maj 2022 i Delsbo Folkets Hus med Svenska stadskärnor som processledare. Efter platsvandringar i de olika BID områdena i Delsbo, landade man i att man ville prioritera det centrala torget i Delsbo som en mötesplats.

Det ledde till ett två årigt Leaderprojekt där kommunen är projektägare. Man jobbar bland annat för en utescen och en portal.

https://www.delsbo.org/bid Länk till annan webbplats.

Uppstartsmöte feb 2024 med ett 60-tal deltagare från kommun, förenings- och näringsliv samt fastighetsägare där man bestämde att genomföra BID.

En samordningsgrupp bildades som representerar offentliga och privata sektorn.

En platsvandring i maj med workshop i BID-området som samordningsgruppen tagit fram.

Platsvandringen leds av Svenska stadskärnor där man har en avslutande workshop på kvällen.