Servicepunkter

Att etablera servicepunkter är ett frivilligt åtagande för kommunen. Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda för både boende och besökare på landsbygden.

Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen. Utgångspunkten är en utökad service och en del av att upprätthålla en levande landsbygd i kommunen. En butik som är en servicepunkt känns igen på den skylt och flagga som finns utanför butiken. 

Servicepunkterna i Hudiksvalls kommun är förlagda till en butik. En servicepunkt ska erbjuda tre av dessa fem punkter:

  • publik dator och Wifi
  • fikaplats/caféhörna
  • erbjuda kunderna hemsändning av dagligvaror
  • kommunal och turistisk information
  • minst 3 stycken kundarrangemang per år.

Om hemsändning av dagligvaror

Läs mer om hemsändning

  • Ängebo
  • Stamnäs
  • Enånger
  • Friggesund
  • Näsviken

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen antog 2015 en ny varuförsörjningsplan med tillämpningar. I denna ingår alla 5 butiker med ett fullvärdigt dagligvarusortiment och som ligger inom det prioriterade området. Det prioriterade området utgörs av den del av kommunen som ligger utanför en cirkel med radien 10 km från stadens mitt. Kravet är dock att butiken är ”sista butiken på orten”, vilket betyder att det är minst 10 km till nästa butik.

De prioriterade butikerna erbjuds ersättning för två grupper av tjänster som de utför, Servicepunkt och Hemsändning. Syftet med dessa två tjänster är att stimulera kundunderlaget för butiken.

För dig som är servicepunkt