Jobbcentrum – vägledning till jobb eller studier

Tre personer sitter i en soffa och samtalar.

Jobbcentrum finns för dig som har försörjningsstöd och behöver insatser för att komma närmare utbildning, jobb och egen försörjning.

Vi vill ta tillvara människors resurser och ge stöd så att fler kan bidra till samhället.

Vilken hjälp kan jag få?

Genom att coacha, vägleda, utveckla och matcha stöttar vi dig så att du av egen kraft kan ta nästa steg mot utbildning eller arbete.

Hos oss får du en egen coach som bland annat kan erbjuda:

  • rådgivning
  • matchning mot jobb inom arbetslivet
  • stöd i att hitta praktik- eller arbetsträningsplats
  • hjälp med CV och jobbsökning

När kan jag besöka Jobbcentrum?

Till Jobbcentrum kan du komma på bokade tider till socialsekreterare och coach. Du kan även komma spontant till Jobbcentrum på onsdagar utan att boka besök. Se öppettider och kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Individanpassat stöd och uppsökande verksamhet

Jobbcentrum är kommunens gemensamma ingång till våra olika arbetsmarknadsinsatser och övrigt stöd inom området arbetsliv och försörjning. Vi anpassar vår verksamhet utifrån dina individuella behov.

Vi samarbetar med vuxenutbildningen för att fler arbetslösa ska kunna påbörja och klara av studier, och därmed ha lättare att få ett arbete.

Vi samarbetar också med företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter för att nå bästa möjliga resultat för de vi är till för.

Anställ med stöd