Kultish, för dig som går i anpassad grundskola

En elev sitter och målar med grön färg på ett vitt papper.

Undervisningen har sin grund i våra olika ämnen (musik, dans, teater och bild) och anpassas efter ålder, funktionsvariation och antal deltagare.

  • Tid: onsdagar kl 16.30-17.15 på Kulturskolan (Wallnersgården)
  • Lärare: Hanna Svedvall och Lena Wennilsjö
  • Ålder: 9 år till och med gymnasiet.

Anmälan