Teater och drama

Närbild på två elever med konstnärliga masker för ansiktet.

Du får lära känna gruppen med hjälp av teater- och dramaövningar, där samarbete är en viktig del. Med hjälp av fantasi, rörelser och röst får du lära dig att uttrycka dig med kroppen. Samspel, improvisation och inlevelse är exempel på viktiga ingredienser i teater och drama.

Hur går undervisningen till?

Tillsammans bestämmmer vi vad vi ska spela upp. Ibland vill gruppen skapa en egen pjäs, då arbetar vi från idé till färdig föreställning. Vi utformar en handling och ett budskap och slutligen spelas föreställningen upp för publik.

Du får uppträda i de grupper du har teater/drama med, men även ihop med andra kulturskolelever i till exempel vår stora föreställning Grand Final.

Du som hör till de yngsta eleverna har undervisningen mer karaktär av teaterlek.

Var sker undervisningen?

Kulturskolan bedriver dramaundervisning på Wallnersgården Brunnsgatan 6

Vem får delta?

  • 5 år till och med gymnasiet
  • Antal per grupp: ca 10 st

Oömma kläder då undervisningen är fysisk.  

Anmälan