Prövning för betyg

Om du vill höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare, men har kunskaper i kan du göra en betygsprövning. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i en kurs.

Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är du själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Det ingår alltså inte någon undervisning i en prövning utan du förväntas redan ha kunskaper i kursen du gör prövning i.

Vad krävs för att jag ska få göra en betygsprövning?

För att få göra en betygsprövning krävs att du har kunskaper i den kurs du vill göra en prövning i.

Kontakta en Studie- och yrkesvägledare innan du anmäler dig till prövning så kan de hjälpa dig och se om betygsprövning är rätt väg att gå.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning för dig som vuxen

Hur går en betygsprövning till?

Vid betygsprövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehåll skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra som gör prövning eller med elever som läser den aktuella kursen eller ämnet. Prövningen ska vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.

Vad kan du betygspröva?

Du kan göra en prövning i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare. Vi kan endast ta emot prövningar i de kurser vi erbjuder.

Kontakta en Studie- och yrkesvägledare innan du anmäler dig till prövning så att du kan använda betyget på det sätt som du har tänkt dig.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning för dig som vuxen

Vem kan göra en betygsprövning på Cul?

Du som är bosatt i Sverige och är minst 20 år eller har fullgjord treårig gymnasieutbildning.

Hur anmäler jag mig?

I Alvis kan du anmäla dig till prövning. Där kan du också se alla prövningstillfällen, vilka kurser du kan göra prövning i och datum för sista anmälningsdag. Bifoga betyg och kvitto på betalning med din anmälan.

Vad kostar det och hur betalar jag?

Saknar du betyg i kursen är det gratis. F eller IG räknas som betyg saknas.

Har du redan betyg i kursen kostar det 500 kronor. Betalning kan göras via bankgiro 991-1967. Märk betalningen med prövning och ditt namn eller personnummer. Tänk på att avgiften inte återbetalas om du ångrar din anmälan eller uteblir från anmält prövningstillfälle.

Hur går betygsprövningen till?

  1. Rektor beslutar om prövningen kan genomföras på Cul, samt utser ansvarig lärare för prövningen.
  2. Du meddelas om beslutet av ansvarig lärare eller rektor och får då också veta tid och plats för prövningstillfället/tillfällena, samt mer information om själva prövningen.
  3. Efter genomförd och betygsatt prövning kan betyget beställas via ”Mina sidor” på Alvis.

Ska du använda ditt betyg inför vidare studier?

Om du ska använda ditt betyg för vidare studier, ta reda på vilka antagningsregler som gäller för utbildningen/kursen. Du kan alltid ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare.