Komvux som anpassad utbildning

Person sitter och läser en bok.

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och är 20 år eller äldre kan läsa komvux som anpassad utbildning, tidigre kallat Lärvux. Undervisningen sker utifrån dina behov med stort fokus på stöd och tillgänglighet. Kurserna ger kunskaper motsvarande anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

På komvux som anpassad utbildning får du kunskaper som du kan använda i din vardag, i arbetet eller på fritiden. Vi erbjuder utbildning där du har möjlighet att vara delaktig i utformningen av dina studier.

Vi erbjuder:

  • Utbildning utifrån dina kunskaper och erfarenheter.
  • Grupperna är små och vi studerar i din takt.
  • Vi anpassar undervisningen efter dina behov.
  • Tillsammans undersöker vi verkligheten utifrån dagsaktuella nyheter och ibland gör vi arbetsplats- eller studiebesök.
  • Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.
  • Utbildningen är kostnadsfri och om du har lönebortfall när du studerar kan du få ett bidrag från SPSM.
  • Antalet veckor du studerar är olika beroende på hur många verksamhetspoäng din kurs eller utbildning har, samt att hänsyn tas till dina tidigare kunskper och erfarenheter.

Du får en individuell studieplan

Efter att du blivit antagen träffas vi och upprättar tillsammans en individuell studieplan. I den står vad du har för mål, vilken/ vilka kurser du är antagen till, hur länge du ska studera och hur många verksamhetspoäng kurserna har. Under den första tiden av dina studier kommer vi att kartlägga och eventuellt validera tidigare kunskaper och erfarenheter, som kan innebära att studieplanen förändras. Det finns även möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare.