Grannsamverkan

I Hudiksvall är det många som är aktiva i grannsamverkan. Grannsamverkan är ett effektivt, beprövat sätt att, i samarbete med polisen och kommunen, minska brott och störningar där du bor. Grannsamverkan är lika viktigt i flerfamiljshus som i villaområden, i staden som på landet, där du bor permanent eller där du har ditt fritidshus.

Där grannsamverkan finns brukar antalet brott minska snabbt. De som deltar finner också ofta en ny gemenskap och boendemiljön blir mycket trivsammare.

Det är polisen och kommunen som ansvarar för grannsamverkan och det bygger på ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende.

Samverkan mellan grannar får inte blandas ihop med medborgargarden. Grannsamverkan handlar om att människor i grannskapet skärper vaksamheten och håller naturlig kontakt med varandra.

Grannsamverkan innebär att de boende

  • är extra uppmärksamma
  • genomfört vissa förebyggande åtgärder och
  • har en bra kontakt med polisen och kommunen

Hur går det till?

De boende utser ett kontaktombud för ca 10-20 grannar eller så många som man tycker att man mäktar med. Kontaktombudet är den främsta personen som sedan håller kontakt med polisen och kommunen.