Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge dig ett fysiskt skydd i krig.

Hur vet jag vilket skyddsrum jag kan gå till?

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta där du kan se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige.

Hitta närmaste skyddsrum via skyddsrumskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om skyddsrumskartan?

Här kan du läsa mer på msb.se samt läsa om hur du kan ställa frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skyddar skyddsrummen

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Ägaren av en fastighet äger och underhåller skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras.

Läs mer om skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.