Kultur i Svågadalen

Högt grönt gräs med enstaka vita blommor vid Svågan. I bakgrunden finns ett stort grönt berg fullt med skog.

Området nordväst om Dellensjöarna delas av den starkt meandrande älven Svågan. Där finns de tydligaste tecknen i kommunen på inlandsisens påverkan.

I det nordvästra hörnet av kommunen ligger bl a urskogsområdet  Stensjön-Lomtjärn med en av Sveriges äldsta tallar, mer än 670 år gammal. Området är avsatt som naturreservat. I dessa trakter görs de flesta iakttagelser av björn i kommunen.

Bland ovanligare fågelarter märks gråspett och lappuggla. Här i nordväst har också de i Sverige sällsynta gräsen glesgröe och sötgräs påträffats.

Svågadalens intresseförening

Alla bofasta i dalen är medlemmar där. Föreningen är utgivare av Svågadalsbladet som kommer ut med 11 nummer per år. En populär skrift som informerar om evenemang och aktualiteter i dalen med omgivningar. Äger Sördala naturcamp som arrenderas ut. Varje år ordnas julgransplundring där årets nyfödda i dalen får ett smycke. Föreningen är också arrangör för diverse kulturella arrangemang så som sagostunder för vuxna, tillhandahåller fikakorgar till turister och andra under sommartid. Föreningen är medlem i nybildade Dellenbygdens framtid.

Stråsjö Medeltida kapell

Kapellet är ett rekonstruerat medeltidskapell som finns i Österstråsjö. Öppet dagligen för besökare under sommarhalvåret. Vid bokning av kapellet vid till exempel dop eller vigsel kontakta kapellgruppen, tfn 073-041 54 03.

För mer information

Stråsjö kapell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gröntjärn ligger spegelblank. Vattnet skiftar i blått, grönt och svart och i bakgrunden finns skog med en liten stuga.

Gröntjärn

Gröntjärns naturreservat ligger i en trång dalgång omgiven av höga berg 5 km väster om byn Västerstråsjö. Området är en del av en mäktig isälvsavlagring som avsatts i samband med den senaste landisavsmältningen för 8 500 år sedan.

Gröntjärn är intressant genom sina stora vattenståndsvariationer, i bland mer än 13 m. Den har varken något in- eller utlopp, skillnaden beror ett komplicerat samspel mellan yt- och grundvatten.

Gröntjärn har fått sitt namn efter det vackra grönfärgade vattnet, helt fritt från partiklar. I området finns gott om de ovanliga växterna mosippa och getväppling.

Gladbäcken glittrar i gult, brunt och svart. Den lilla bäcken slingrar sig genom skogen.

Gladbäcken

Gladbäcken är med sitt porlande vatten och skogens frodiga grönska en mycket vacker plats och ett självklart stopp för besökare som är på väg till Gröntjärn som ligger ca 2 km bort. Gladbäcken ligger i det stora isälvsavlagringsområde som kallas Sandviksmoarna-Gröntjärn.

Det långdragna källflödet springer upp i en 5-10 djup ravin och sträcker sig söderut till den egentliga Gladbäcken. Vattnet i källan rinner snabbt och är kallt och klart. Källan är en av Hälsinglands största och omges av en fuktig och örtrik granskog, där mossor och ormbunkar trivs bra. Riklig förekomst av hänglavar och gott om död ved tyder på att skogen varit orörd under lång tid.

Svågagårdens Folkets hus

Folkets Hus förvaltar Svågagården tillsammans med Hudiksvalls bostäder. Olika arrangemang och utställningar ordnas av Folkets hus under året. Mån-fre lunchresturang och möjliget till kaffe med tilltugg.