Styrka hela livet

Person lyfter en ballong.

Styrka hela livet är en möjlighet för dig till rörelse tillsammans med andra. Du kan bland annat få hjälp att träna upp din balans och muskelstyrka.

Träningsgrupper arrangeras på alla Hela livets träffpunkter för seniorer. Beroende på träffpunktens storlek och personalresurs erbjuds 1-2 grupper med 4-6 personer en gång per vecka varje termin. Du uppmuntras också till egen hemmaträning.

Vart kan jag se vilka tillfällen som erbjuds?

Du tar kontakt med närmaste träffpunkt för att anmäla ditt intresse. Grupper arrangeras varje termin och du kan ställa dig på en intresselista. Träffpunktsledaren tar sedan kontakt dig.

Träffpunkter för seniorer

Är det unika tillfällen för varje träffpunkt?

Ja, det är 1-2 tillfällen per termin och du kan i mån av plats få gå flera gånger.

Metodbok och instruktionsfilm

På Region Gävleborgs webbplats kan du ta del av en metodbok och en instruktionsfilm framtagen för Styrka hela livet.

Styrka hela livet (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.